Home

Welkom op maatschapbos.nl

 

Op deze pagina laten wij u graag een kijkje nemen in onze "keuken".

 

Vele van u hebben een mening over de melkveehouderij. Wij merken vaak dat deze mening is gebaseerd op emotie, onwetendheid en verkeerde voorlichting. Op deze pagina zetten wij graag uiteen hoe wij omgaan met onze dieren en omgeving. Met andere woorden: "Waarom doen wij het zo, zoals wij het doen?".

 

Wij hopen op deze manier bij te kunnen dragen aan uw objectieve beeldvorming van de melkveehouderij en wensen u veel leesplezier.

 

Vriendelijke groet,

De familie Bos

Moderne zorg voor koe

 

Op ons bedrijf kennen wij een hoge automatiseringsgraad. Zo worden de koeien gemolken met een melkrobot en wordt het gedrag en positie van de koeien 24/7 gevolgd door GEA CowView.

 

Op deze manier kan de koe haar eigen ritme bepalen en kunnen wij snel actie ondernemen wanneer de gezondheid van een koe een keer wat minder is.

 

 

Ontwikkeld familiebedrijf

 

Ondanks en dankzij dat wij veel met de natuur werken en ook afhankelijk zijn van de natuur, is melkveehouderij bedrijven een economische activiteit.

 

Ons bedrijf is de laatste decennia dan ook gewoon doorontwikkeld. Hierin spelen toekomst bestendigheid, efficiƫntie en kostenbeheersing een centrale rol.

 

Lees meer over onze historie

 

 

Melkveehouden in de 21ste eeuw

met oog voor Koe, Boer en Leefomgeving