Familie Bos

Gezinsbedrijf met toekomst

 

Ons bedrijf is wat je kunt noemen een echt gezinsbedrijf. Alle voorkomende werkenzaamheden worden zoveel mogelijk door de eigen gezinsleden uitgevoerd, met soms wat hulp van buitenaf.

 

Het meeste werk wordt verricht door Tonny en Wim, met de daarbij geesterlijke ondersteuning en verzorging van Mieke en Marisja. Mieke draagt verder zorg voor de escargotkwekerij en Marisja werkt part-time bij de gemeente Veendam.

 

De jongeste telgen van de familie zijn Loek, Wieteke en Ties. Nog te jong om echt te werken, maar oud genoeg om de agenda soms te bepalen.

 

 

Het zijn de mensen die het moeten doen