cowview

Koeien zoeken en gedrag analyseren met de mobiele telefoon


GEA CowView behoort wereldwijd tot de meest geavanceerde en modernste technieken om het gedrag van koeien te analyseren. Ook door middel van de telefoon kan de positie van een koe in de stal bepaalt worden.


Wij hebben voor dit systeem gekozen, omdat wij een systeem wilden hebben dat koeien voor ons kon vinden in de stal. Aangezien wij alle koeien in 1 groep hebben lopen, is een koe zoeken een tijdrovend klusje. Nu weet je met een paar drukken op de telefoon waar ze is. Ook helpt het systeem ons de koeien 24/7 in de gaten te houden en door middel van individuele gedragsanalyse weten we of er iets met een koe aan de hand is. Wij schatten in dat we met dit systeem 1 uur per dag minder werk hebben. We kunnen vlot koeien naar de robot brengen en hebben snel een overzicht van de te behandelen dieren of dieren die we in de gaten moeten houden.


Iedere koe heeft een "tag" op haar halsband. Deze heeft een unieke code die correspondeert met de individuele koe. Vervolgens zijn in de stal antennes geinstaleerd. Binnen 27 meter van iedere koe, bevinden zich 3 van deze antennes. Op deze manier kan met een driehoeks plaatsbepaling de positie van de koe in de stal herkend worden. Het systeem weet dus waar een koe is in de stal op een paar centimeter nauwkeurig.


Dit moet zo nauwkeurig, omdat we willen weten of een koe zich aan het voerhek bevindt en hoe vaak en hoe lang. Of een koe in de box ligt en hoe vaak en hoe lang. Tot slot of de koe zich op de looppaden bevindt en ook hoe vaak en hoe lang en ook nog welke afstand ze gelopen heeft. Op deze manier leert het systeem binnen 10 dagen het individuele gedrag van de koe. Wanneer een koe van haar eigen gedrag gaat afwijken, komt de koe op een attentie lijst te staan.


Het kan zijn dat een koe een verhoogde activiteit heeft. Deze koe is dan waarschijnlijk tochtig. Het systeem geeft vervolgens aan wanneer het optimale insiminatie tijdstip is en vervolgens kan de koe via de telefoon "geselecteerd" worden. Na het volgende bezoek aan de melkrobot wordt de koe dan de behandelruimte ingeleidt.


Het kan ook zijn dat een koe een verlaagde activiteit heeft. De koe kan ziek of kreupel zijn. Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan verschillende formules om verschillende aandoeningen betrouwbaar te kunnen detecteren of voorspellen.