fokkerij

Zoeken naar balans


Fokkerij is bij ons op het bedrijf een continue zoektocht naar balans in de koe. Balans in bouw van het skelet en de aandacht die een koe nodig heeft in relatie tot de prestaties die zij heeft/geeft. Ons fokdoel is dan ook om een koe te fokken die met zo min mogelijk aandacht een zo goed mogelijke prestatie levert. Hierbij geloven wij nadrukkelijk niet in "snelle genomics fokkerij". Wij maken zoveel mogelijk gebruik van stieren die al dochters aan de melk hebben.


Als hulpmiddel om ons fokdoel te bereiken gebruiken wij sinds 2009 het Triple A systeem. Al onze koeien worden door Jan Schilder gescoord op bouw en functionaliteit. Aan de hand daarvan krijgt de koe een code. Bij de stierkeuze wordt met deze code rekening gehouden. De "fouten" die in de koe "gevonden" zijn, kunnen door middel van een paring met een stier die deze "fouten" juist als "kwaliteit" heeft, gecorrigeerd worden.


Twee maal per jaar bekijken wij met fokkerijadviseur Wim de Boer van Veecom alle koeien. Aan de hand van de Triple A code, de melkcontrolegegevens en onze ervaringen met de koe, wordt bepaalt met welke stier de koe de volgende keer geinsimineerd gaat worden. Deze insiminatie doen wij vervolgens zelf.


De pinken worden nog op de ouderwetse manier gedekt met een stier. Dit doen wij, omdat wij op deze manier er zeker van zijn dat de pinken nagenoeg allemaal snel drachtig zijn. In de zoektocht naar een geschikte stier houden wij naast afstamming en prestaties van de stamboom, ook sterk rekening met de bouw van de stier. Onze filosofie daarbij is dat wanneer de stier goed gebouwd is, met voldoende breedte, inhoud en kracht, deze ook goede kalveren zal geven.