mechanisatie

Up to date en efficient


Wij hebben ervoor gekozen om de werkzaamheden bij ons op het bedrijf die wij zelf efficient en rendabel uit kunnen voeren, dit ook zelf te doen. Dit houdt in dat wij de ruwvoederwinning van gras bij ons op het bedrijf volledig in eigen hand hebben en ook de bemensting van de grond/ gewassen zelf verzorgen. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat naast dat wij het werk leuk vinden, ook graag het moment zelf willen bepalen en niet afhankelijk willen zijn van een loonwerker. Ook gezien de versnippering van de percelen die wij bewerken, kunnen wij deze werkzaamheden zelf goedkoper uitvoeren dat ze uit te besteden.


De keuze van de machines laten wij voor een groot gedeelte afhangen van de dealer. Wanneer de relatie met de dealer en onze ervaring met een merk goed zijn, zijn wij trouw aan de kleur. Dit neemt niet weg dat wij ogen en oren altijd op houden voor andere systemen en merken.


De teelt van mais, gewasbescherming en ploegen/spitten van grond besteden wij uit.


Ronde balen persen; een professionele hobby


Sinds 1996 wordt al het gras bij ons geperst in ronde balen die aansluitend in 1 werkgang gewikkeld worden in strechfolie. Een methode die zowel qua personele bezetting als uiteindelijke kwaliteit van het ruwvoer goed bij ons past. Als het moet kunnen wij het volledige inkuilproces met twee personen rond zetten, inclusief de verzorging van het vee.


Doordat iedere baal een individuele kuil is, komt broei nagenoeg niet voor en is het rantsoen makkelijk samen te stellen door verschillende kwaliteiten balen te mengen in de mengwagen. Op die manier kunnen we een langdurig stabiel rantsoen samenstellen, zonder verschillende "kuilbulten" open te hebben liggen. Jaarlijks voeren wij ruim 3000 balen aan onze koeien.