voeding

Een uitgebalanceerd dieet


Onze koeien zijn harde werkers. De hele dag zijn de dames druk met het omzetten van voor de mens onverteerbare voedingsmiddelen naar een kwalitatief hoogwaardig product... MELK! Hiervoor krijgen de koeien een uitgebalanceerd dieet. Daar waar wij mensen nog wel eens van variatie houden, heeft een koe het liefst elke dag hetzelfde. Dit om schommelingen van de pH en bacterieflora in het verteringsstelsel van de koe te voorkomen. Eenmaal per 6 weken wordt het rantsoen, naar aanleiding van de melkcontrole, tegen het licht gehouden en indien nodig aangepast.


Als basis krijgen de koeien bij ons kuilgras en mais. Het kuilgras wordt in eigen beheer gewonnen en opgeslagen in ronde balen. Iedere baal is zijn eigen kuil. Voordeel is dat van broei nagenoeg geen sprake is en makkelijk een rantsoen van verschillende partijen/ snedes gras samen te stellen is. De mais wordt ook zelf geteeld en opgeslagen in een sleufsilo.


Aanvullend krijgen de koeien nog aardappelvezels, tarwegistconsentraat, geplette tarwe, citruspulp en een mineralenmengsel. Dit alles wordt eenmaal per dag gemengd in een voermengwagen. De voerresten van gister worden dan verwijderd en de koeien krijgen elke dag in de ochtend vers voer. Gedurende de dag wordt het voer dan 7 maal automatisch een stukje aangedrukt, zodat de koeien ten alle tijde toegang hebben tot voldoende en vers voer.


In de melkrobot krijgen ze vervolgens nog drie krachtvoeders. De eerste krijgen ze allemaal, dat is de zogenaamde lokbrok. Hiervoor gebruiken wij soyaschroot gemengd met gemalen Duitse pulp. De tweede is de "gewone" bulk- productiebrok. Deze wordt verstrekt naar ratio de hoeveelheid melk die de individuele koe geeft. Als derde hebben we nog de opstartbrok. De eerst 80 dagen van de lactatie wordt een gedeelte van de bulk- productiebrok vervangen door de opstartbrok. De hoeveelheid brokken die een koe kan krijgen in de melkrobot is begrenst. Wanneer de koe meer mag hebben dat zij kan krijgen, kan ze de resterende hoeveelheid krijgen in de krachtvoerstations in de stal.